Välkommen

Välkommen till medlemswebben för Miljöpartiet i Lund! Här får du bland annat reda på vad som är på gång, information om hur du kan engagera dig, inblick i hur vår organisation ser ut samt kontaktuppgifter. Du som är medlem har också möjlighet att ta del av protokoll från möten och andra dokument, till exempel alla utskick av nyhetsbrevet Gröna Gnistan. Du kan också delta i den interna diskussionen i vårt diskussionforum.
Just Nu
Nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmöte är söndagen den 3 december i IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5.

Välkommen med din nominering till Kommunfullmäktigelistan 2018!
Du kandiderar själv eller nominerar någon annan till KF-listan, genom att fylla i det här formuläret på nätet:
Nominera/Kandidera till KF-lista: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduYgDTwprxA8bAiUlTh6pYMScqdzWFwHuwNmff4_X1bUl_5g/viewform?usp=sf_link

När du besvarat hela formuläret blir din kandidatur registrerad hos Valberedningen. Valberedningen tar sedan kontakt med dig, och du har alltid möjlighet att ändra dig och t ex justera din presentation. Det går också bra att använda en pappersblankett för att kandidera och nominera. Den finns att hämta hos Linn Rosenkvist på MP:s kansli.

Om du nominerar någon annan använder du samma formulär. Be gärna den du nominerar att själv registrera sin kandidatur med formuläret. I annat fall tar Valberedningen kontakt med den du nominerar. Sista dag att registrera sin kandidatur är den 15 november 2017. Den som vill stå på KF-listan inför valet 2018, måste vara registrerad medlem i MP senast en vecka innan listan fastställs i februari/mars 2018. Detta enligt MP:s nuvarande regler för nomineringsprocesser.

Kontakta gärna någon av oss i Valberedningen om du har frågor: Staffan Sölve, sammankallande (staffan@solve.se), Cecilia Emanuelsson (cecilia.emanuelsson.mp@gmail.com), Elsa Christersson (elsa.christersson@telia.com), Julius Eberhard (julius341@gmail.com).

Alla är välkomna på alla möten i MP Lund

I MP Lund är alla möten öppna för alla medlemmar att komma på, om det inte uttryckligen anges något annat. Du som medlem är alltså varmt välkommen på styrelsens eller kommunfullmäktigegruppens möten eller något annat möte om du känner för det. Demokratin bygger på deltagande och öppenhet. Om det inte särskilt anges behövs det ingen föranmälan för att komma på mötena.


Medlemswebben
Har du synpunkter på hur medlemswebben ser ut, saknar du något eller vill vara med och utveckla den? Kontakta Viktor Östlund. 


Bidra ekonomiskt till den gröna rörelsen i Lund
Vill du stödja Miljöpartiet Lund ekonomiskt kan du sätta in pengar på bankgiro
123-5795
Studiecirkel: "Klimatfrågan – så löser vi det!"
Välkommen på studiecirkel! Den bygger på Svante Axelssons bok från 2014 ("Vår tid är nu"), tre nya artiklar i Dagens Industri 2017 och de möjligheter som bl a den nya klimatlagen nu resulterat i. Boken är lättläst och ger konkreta förslag på lösningar. Studiecirkeln ger pepp och kunskap för att kunna möta väljarna i valrörelsen. Vår tid är faktiskt nu! 

Det är resursmässigt, tekniskt och ekonomiskt möjligt att lösa klimatkrisen. Det är de politiska besluten som begränsar, och möjliggör. Det gäller att fortsätta opinionsbilda. En majoritet av svenskarna vet att klimatfrågan är på allvar. Nu måste vi övertyga väljarna om att det gäller att lägga sin röst på en så grön som möjligt regering 2018 - och om att MP förtjänar väljarnas förtroende. 

En regering med politisk majoritet, som 2018 kan fortsätta det målmedvetna arbete som nu pågår sedan 2014. Klimatnätverk behövs och det är dags igen MP-Lund! 

Välkomna! Anmälan till Cecilia.Emanuelsson.mp@gmail.com

Läsa mer? Om att 2020 blir ett nyckelår: Dagens Nyheter skrev i juni i år om en artikel i Nature: ”Three years to safeguard our climate” av Johan Rockström och fem andra klimatforskare. Om vi ska klara Parisavtalet behöver det politiska klimatarbetet accelereras till år 2020.  Du hittar artikeln på www.mission2020.global

Gå en grön webbaserad kurs
Nu finns en helt ny digital utbildning om grön ideologi. I fyra filmer ger fyra miljöpartister – Per Gahrton, Lotta Hedström, Yvonne Ruwaida och Gabriel Liljenström – sin syn på de gröna grundtankarna. Utbildningen ger en bred bild av grön ideologi och tar även upp kopplingen mellan ideologi och praktisk politik. Du hittar den på http://www.learnify.se/l/show.html#pQD8r.

För dig som är valberedare, funderar på att bli det eller bara är allmänt nyfiken på valberedningsarbete finns en webbaserad utbildning bestående av en grunddel, "Bästa laget når målen", och fördjupningsdelar om feministiskt valberedande, nomineringsprocessen och intervjuteknik. Du hittar utbildningen på http://www.learnify.se/l/show.html#pQPK2.
 
Utbildningarna är gratis och är framtagna i samarbete mellan Miljöpartiet och studieförbundet Vuxenskolan.


Lyssningstips

Vill du ha något bra att lyssna på och samtidigt få fördjupning i Grön politik och vässa dina argument för den vill vi tipsa om Grön Ungdom Syds Podcast-serie om migration, feminism, klimat & infrastruktur och skola och MP Lunds podcast-serie


Google-grupperna
Vi använder oss av Google-grupper för interna diskussioner. För vissa grupper ansöker man om att få vara med, i andra behöver man få en inbjudan skickad till sig. Om du inte redan är med i grupperna och vill bli det, börja med att klicka här och ansöka. Du blir då del i alla de grupper som inte kräver särskild tillgång, inklusive den allmänna medlemsdiskussionenDen allmänna medlemsdiskussionen kan man även delta i från undersidan forum
. Genom att gå med i grupperna godkänner du att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Googles användarvillkor.


Gröna Gnistan
I vårt nyhetsbrev Gröna Gnistan skriver vi om kommande aktiviteter och vad som händer i kommunpolitiken. Tidigare nummer kan du läsa här. Gröna Gnistan skickas ut med e-post ungefär en gång i månaden till dem som gått med på sändlistan. Får du inte Gröna Gnistan, men vill ha den? Klicka här och fyll i formuläret.