Välkommen

Välkommen till medlemswebben för Miljöpartiet i Lund! Här får du bland annat reda på vad som är på gång, information om hur du kan engagera dig, inblick i hur vår organisation ser ut samt kontaktuppgifter. Du som är medlem har också möjlighet att ta del av protokoll från möten och andra dokument, till exempel alla utskick av nyhetsbrevet Gröna Gnistan. Du kan också delta i den interna diskussionen i vårt diskussionforum.
Just Nu
Nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmöte är söndagen den 1 oktober i IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5.

Alla är välkomna på alla möten i MP Lund

I MP Lund är alla möten öppna för alla medlemmar att komma på, om det inte uttryckligen anges något annat. Du som medlem är alltså varmt välkommen på styrelsens eller kommunfullmäktigegruppens möten eller något annat möte om du känner för det. Demokratin bygger på deltagande och öppenhet. Om det inte särskilt anges behövs det ingen föranmälan för att komma på mötena.


Medlemswebben
Har du synpunkter på hur medlemswebben ser ut, saknar du något eller vill vara med och utveckla den? Kontakta Viktor Östlund. 


Bidra ekonomiskt till den gröna rörelsen i Lund
Vill du stödja Miljöpartiet Lund ekonomiskt kan du sätta in pengar på bankgiro
123-5795
Skräpexkursion på Knivsåsen
Nu drar svampsäsongen igång på allvar. Tyvärr råder det skräpsäsong året om i skog, mark och vattendrag. Därför ordnar Miljöpartiet i Lund en skräpplockardag lördagen den 9 september, med Knivsåsen utanför Dalby som utgångspunkt. Vi delar upp oss i grupper och plockar allt skräp vi hittar. Bland annat längs Skåneleden och vid Dalby stenbrott. Var och en tar med fika efter behag och behov.

Tid: Lördag 9/9 kl 10.15
Plats: Knivsåsens pendlarparkering

Ta sig dit:
Buss 160 från Lund C, avgång 09.43. Gå av vid hållpats Knivsåsen. Parkeringen ligger vid korset Björnstorpsvägen-Väg 11, precis vid hållplatsen.

Bil: Väg 11/102 mot Dalby. Fortsätt mot Veberöd, sväng av mot Björnstorp. Parkeringen ligger direkt på vänster sida.

Cykel: Kör genom Dalby centrum mot Veberöd. Strax efter stenbrottet kommer du till en gård på höger sida. Här finns en cykelväg in till höger som leder under 11:an och rakt på parkeringen.

Kontakt:
Lars Wirtén, 0708-13 74 50

OBS! Ändrad plats mot vad tidigare har kommunicerats. Knivsåsen är alltså vad som gäller!


Gröna inspirationsdagar – forum för debatt och diskussion

Gröna Inspirationsdagar arrangeras av MP Skåne den 23 och 24 september i Medborgarhuset i Eslöv. Lördagen blir en dag med inspirationsföreläsningar, debatter och föredrag med inriktning mot valet 2018.  Söndagen blir en dag fylld av utbildningar som ska passa alla medlemmar – såväl nya som erfarna.
 
Miljöpartiet i Lund bjuder på deltagaravgiften (250 kr) för de första tjugo medlemmar som anmäler sig. Hör av dig till Linn Rosenkvist på linn.rosenkvist@mp.se om du är intresserad av att få din deltagaravgift betald av lokalavdelningen.

På MP Skånes medlemswebb skane.medlem.mp.se kan du läsa mer om arrangemanget.
 
Anmälan till Gröna inspirationsdagar görs via den här länken.
 
Om du har frågor om arrangemanget, hör av dig till Emma Fager Malmström på
046-270 42 42 eller .

Studiecirkel: "Klimatfrågan – så löser vi det!"

Välkommen på studiecirkel! Den bygger på Svante Axelssons bok från 2014 ("Vår tid är nu"), tre nya artiklar i Dagens Industri 2017 och de möjligheter som bl a den nya klimatlagen nu resulterat i. Boken är lättläst och ger konkreta förslag på lösningar. Studiecirkeln ger pepp och kunskap för att kunna möta väljarna i valrörelsen. Vår tid är faktiskt nu! 

Det är resursmässigt, tekniskt och ekonomiskt möjligt att lösa klimatkrisen. Det är de politiska besluten som begränsar, och möjliggör. Det gäller att fortsätta opinionsbilda. En majoritet av svenskarna vet att klimatfrågan är på allvar. Nu måste vi övertyga väljarna om att det gäller att lägga sin röst på en så grön som möjligt regering 2018 - och om att MP förtjänar väljarnas förtroende. 

En regering med politisk majoritet, som 2018 kan fortsätta det målmedvetna arbete som nu pågår sedan 2014. Klimatnätverk behövs och det är dags igen MP-Lund! 

Välkomna! Anmälan till Cecilia.Emanuelsson.mp@gmail.com

Läsa mer? Om att 2020 blir ett nyckelår: Dagens Nyheter skrev i juni i år om en artikel i Nature: ”Three years to safeguard our climate” av Johan Rockström och fem andra klimatforskare. Om vi ska klara Parisavtalet behöver det politiska klimatarbetet accelereras till år 2020.  Du hittar artikeln på www.mission2020.global


Gå en grön webbaserad kurs

Nu finns en helt ny digital utbildning om grön ideologi. I fyra filmer ger fyra miljöpartister – Per Gahrton, Lotta Hedström, Yvonne Ruwaida och Gabriel Liljenström – sin syn på de gröna grundtankarna. Utbildningen ger en bred bild av grön ideologi och tar även upp kopplingen mellan ideologi och praktisk politik. Du hittar den på http://www.learnify.se/l/show.html#pQD8r.
 
För dig som är valberedare, funderar på att bli det eller bara är allmänt nyfiken på valberedningsarbete finns en webbaserad utbildning bestående av en grunddel, "Bästa laget når målen", och fördjupningsdelar om feministiskt valberedande, nomineringsprocessen och intervjuteknik. Du hittar utbildningen på http://www.learnify.se/l/show.html#pQPK2.
 
Utbildningarna är gratis och är framtagna i samarbete mellan Miljöpartiet och studieförbundet Vuxenskolan.


Lyssningstips

Vill du ha något bra att lyssna på och samtidigt få fördjupning i Grön politik och vässa dina argument för den vill vi tipsa om Grön Ungdom Syds Podcast-serie om migration, feminism, klimat & infrastruktur och skola och MP Lunds podcast-serie


Google-grupperna
Vi använder oss av Google-grupper för interna diskussioner. För vissa grupper ansöker man om att få vara med, i andra behöver man få en inbjudan skickad till sig. Om du inte redan är med i grupperna och vill bli det, börja med att klicka här och ansöka. Du blir då del i alla de grupper som inte kräver särskild tillgång, inklusive den allmänna medlemsdiskussionenDen allmänna medlemsdiskussionen kan man även delta i från undersidan forum
. Genom att gå med i grupperna godkänner du att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Googles användarvillkor.


Gröna Gnistan
I vårt nyhetsbrev Gröna Gnistan skriver vi om kommande aktiviteter och vad som händer i kommunpolitiken. Tidigare nummer kan du läsa här. Gröna Gnistan skickas ut med e-post ungefär en gång i månaden till dem som gått med på sändlistan. Får du inte Gröna Gnistan, men vill ha den? Klicka här och fyll i formuläret.