Välkommen

Här på Miljöpartiet Lunds medlemswebb samlar vi information för medlemmar, t ex kalendarium, information om hur man kan engagera sig och styrdokument.
Snabblänkar: Engagera dig, Medlemsdiskussion Lund, lokalt partiprogrambokningskalendern till kanslietinfo om Google-grupperna för medlemmar.
JUST NU

NÄSTA MEDLEMSMÖTE
Nästa medlemsmöte är måndagen den 17 augusti. På grund av coronapandemin kommer mötet att hållas digitalt. Kallelse med länk till det digitala mötet kommer att skickas ut via medlemsutskick.

VÄLKOMMEN PÅ ALLA MÖTEN
I MP Lund är alla möten öppna för alla medlemmar såvida det inte uttryckligen anges något annat. Du som medlem är alltså varmt välkommen på styrelsens eller kommunfullmäktigegruppens möten eller något annat möte om du känner för det. Demokratin bygger på deltagande och öppenhet. Om det inte särskilt anges behövs det inte heller någon föranmälan för att komma på mötena.
BIDRA EKONOMISKT
Vill du stödja Miljöpartiet Lund ekonomiskt kan du sätta in pengar på bankgiro 123-5795
Tack på förhand för din gåva som hjälper oss att driva viktiga politiska frågor.
ÄNDRAT PROGRAM MED ANLEDNING AV CORONAPANDEMIN
Med anledning av den pågående Coronapandemin ställer vi in flera planerade möten och aktiviteter, bland annat de öppna möten som planerats under våren och försommaren (läs mer här nedanför). Andra möten, som medlemsmötena, träffarna för nya medlemmar och klimatnätverkets möten, hålls digitalt. Läs mer under respektive rubrik och i medlemsutskicken som skickas till alla medlemmar med e-post ungefär en gång i månaden.

TRÄFFAR MED KLIMATNÄTVERKET
Klimatnätverket i MP Lund träffas vanligtvis en onsdag i mitten av varje månad kl. 19-21 på kansliet på Lilla Fiskaregatan 10 (se datum här nedanför). På grund av den pågående pandemin hålls träffarna istället digitalt. Även de digitala träffarna har starttid kl. 19.

För att få information och inbjudningar till träffarna, kontakta nätverkets sammankallande Cecilia Emanuelsson eller kanslisekreteraren Linn Rosenkvist.

Nätverket kommer den här terminen att ta sin utgångspunkt i regeringens klimathandlingsplan. Hur är den? Vad innebär den? Vad kan vi göra av den, här lokalt i Lund?

Länk till klimathandlingsplanen: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/12/prop.-20192065/

Datum för återstående klimatnätverksträffar 2020
ons 17/6 – digitalt möte
ons 26/8 – OBS! Ändrat datum
ons 16/9
ons 21/10
ons 11/11
– OBS! Ändrat datum
ons 16/12

Datum kan komma att ändras, vilket i så fall meddelas på klimatnätverkets sändlista. Du kan gå med på sändlistan genom att kontakta sammankallande Cecilia Emanuelsson eller kanslisekreteraren Linn Rosenkvist.

ÖPPET PROGRAM UNDER VÅREN – PROGRAMPUNKTER STÄLLS IN PÅ GRUND AV PANDEMIN
De återstående programpunkterna för det öppna programmet under våren skjuts upp på grund av Coronaepidemin. Det gäller programpunkterna "Kolonier, trädgårdar och pollinatörer" som var planerat till den 28/4, klimatdebatt den 11/5 och samtal om grön by- och landsbygdsutveckling den 17/5. Vi återkommer med nya datum för de öppna mötena.

TRÄFFAR MED GRÖNA SENIORER
Med anledning av coronautbrottet flyttar Gröna Seniorer fram alla träffar. Information om nya datum kommer när situationen medger fysiska träffar igen. Gröna Seniorer är Miljöpartiets seniorförbund och är öppet för alla medlemmar som är 55 år och äldre.

FLER DIGITALA TRÄFFAR OCH UTBILDNINGAR
PÅ ENGAGERA.MP.SE
Du har väl inte missat att Miljöpartiet har en webbplats för grönt engagemang, engagera.mp.se? Där kan du som är medlem delta i diskussioner med andra miljöpartister. Dessutom får du nyheter från partiet och tillgång till en stor kunskapsbank med det mesta du kan vilja veta som medlem. I kunskapsbanken hittar du även filmade seminarier och digitala utbildningar.

Varje onsdag ordnas en digital träff där en riksdagsledamot eller annan kunnig person håller en kort utbildning på ett tema och svarar på frågor. Några exempel på ämnen för onsdagsträffar under året är "Att ta debatter med rasistiska inslag", "Nyanser av funktionshinderpolitiken", "Massutrotning av arter pågår, vilken naturpolitik behövs för att vända trenden?" och "De framtida svenska energisystemen".

För att kunna ta del av utbildningarna och delta i de digitala onsdagsträffarna behöver du ha ett konto på Engagera dig och ha kopplat det till ditt medlemskap. Gå till engagera.mp.se och skapa ett konto. Koppla det sedan till ditt medlemskap genom att följa instruktionerna i den här filmen: https://drive.google.com/file/d/1BueGxDAOPLw6yDJ2XbrO8JQdnwRZEO1V/view