Engagera dig

Osäker på hur du vill eller kan engagera dig?
Vill du engagera dig men är osäker på hur kan du kontakta någon i styrelsen. Det kan vara lite svårt att förstå hur organisationen fungerar, vem som gör vad och vad alla grupper gör. Har du frågor rörande sånt är du välkommen att kontakta Linn Rosenkvist på kansliet. Inga frågor är dumma. Den som inte frågar får aldrig veta.
Grupper – sakpolitik
Nämndsgrupper är som namnet antyder grupper knutna till de olika nämnder som finns i Lunds kommun. De arbetar på olika sätt med de ämnen som nämnderna ansvarar för. Det finns även andra grupper inom Miljöpartiet som arbetar med särskilda frågor. Saknar du någon grupp och vill vara med och starta en kontakta styrelsen. Mer information om grupper och nätverk hittar du här

Utbildningar med MP Lund
Ta del av våra utbildningar, workshops och studiecirklar inom bland annat sakpolitik, ideologi och kampanjande. På medlemswebben och i nyhetsbrevet Gröna Gnistan finns löpande information om aktuella utbildningsevenemang. Om du vill fördjupa dig på egen hand har Miljöpartiets riksorganisation tagit fram en webbaserad utbildning om grön ideologi som du hittar här. Riksorganisationen har även tagit fram intressant läsning som är tillgänglig här. Kontakta styrelsen om du har förslag eller önskemål.

Håll dig uppdaterad och var med och diskutera

Förutom via medlemswebben kommunicerar Miljöpartiet i Lund mycket via hemsidan och Facebook. Så håll koll på dessa för att hålla dig uppdaterad. Varje månad skickar vi även ut ett medlemsbrev som kallas Gröna Gnistan. Där står information om vad som är på gång och lite om vad som hänt i MP och i Lund. Gå med på sändlistan för Gröna Gnistan genom att klicka här och fylla i formuläret. Var med och diskutera i vårt forum eller någon annan av våra Google-grupper. Här kan du läsa mer om Google-grupperna.