Gamla Sidor‎ > ‎

Just nu

250000 samtal
Detta är Miljöpartiets kampanj där medlemmar uppmanas att föra politiska samtal med människor och registrera dem. Målet är att partiet tillsammans med Gröna Studenter och Grön Ungdom sammanlagt ska nå 250 000 samtal. Kampanjen finns för att vi tror att det ytterst är alla aktiva medlemmar som representanter för partiet och att det är alla mötena mellan dem och människorna omkring dem som gör att den största anledningen till att Miljöpartiet fortsätter att utvecklas och växa. Läs mer om kampanjen på samtalsbloggen.

Utbildningar
Miljöpartiet Lund genomför hela tiden olika utbildningar för sina medlemmar. Uppdateringar om aktuella utbildningar sker på denna sida. Ibland är de i form av seminarier eller föreläsningar, ibland som workshops och ibland studiecirklar eller studiebesök. Miljöpartiet riks har plockat fram mycket bra studiematerial som är samlat här.

Nytt partiprogram
Nu är styrelsens förslag till lokalt partiprogram för Miljöpartiet i Lund mandatperioden 2014-2018 färdigt. Förslaget har skickats ut med e-post till alla medlemmar vi har e-postadress till. Medlemmar som är med i våra Google-grupper och inloggade kan även läsa det här.

Förslaget har tagits fram genom en process som har pågått sedan hösten 2012. En arbetsgrupp bestående av Emma Berginger, Karin Svensson Smith och Björn Åhlin har tagit fram två utkast. Det första utkastet blev färdigt under våren 2013 och under senvåren och sommaren hade medlemmarna möjlighet att komma med synpunkter. Under början av hösten tog arbetsgruppen fram ett andra utkast utifrån inkomna ändringsförslag. Arbetsgruppens utkast har diskuterats på medlemsmöten, en diskussionskväll för medlemmar och två rundabordssamtal med inbjudna Lundaföreningar. Styrelsen har sedan gått igenom de inkomna synpunkterna och tagit fram ett slutgiltigt förslag. Beslut fattas av medlemsmötet den 8 december. Har du förslag på ändringar? Skicka dem till lund@mp.se senast den 7 december. Skriv dina ändringsförslag i form av tydliga att-satser. Ange även var i texten du vill ha dina ändringar införda.