Gamla Sidor‎ > ‎

Ny medlem?

Miljöpartiet är ett öppet parti. Politiken utformas och utvecklas av medlemmarna och som medlem är du nu med i den utvecklingen. Det finns många olika sätt att som medlem bidra till partiets arbete. Bland annat kan en vara med in en sakpolitisk grupp, i studiecirklar eller sociala aktiviteter. Hur aktiviteterna ser ut är också upp till medlemmarna att bestämma. Vi välkomnar allt engagemang - stort som smått. Vi tror att det viktigaste är att engagera sig utifrån sina egna intressen och viljor. 

Var du kan börja
Som ny medlem kan det kanske vara lite svårt att veta vart en ska vända sig. Två gånger per termin ordnar vi med anledning av detta träffar som är särskilt riktade till nya medlemmar där vi går igenom hur MP Lund, MP Skåne och MP Riks fungerar och hur en kan engagera sig. Ta en titt i kalendariet för att se när nästa tillfälle är. Skulle det dröja länge till nästa gång eller om du inte kan komma vid just det tillfället är det bara att dyka upp på ett annat möte. Som medlem är du välkommen på alla våra möten. 

V
ill du engagera dig men är osäker på hur kan du också kontakta Anette Mårtensson som förhoppningsvis kan lotsa dig i början samt svara på frågor. Det kan också vara lite svårt att förstå hur organisationen fungerar, vem som gör vad och vad alla grupper gör. Har du frågor rörande sånt är du välkommen att kontakta Linn Rosenkvist på kanslietInga frågor är dumma. Den som inte frågar får aldrig veta.

Håll dig uppdaterad
Förutom via medlemswebben kommunicerar Miljöpartiet i Lund mycket via hemsidan och Facebook. Så håll koll på dessa för att hålla dig uppdaterad. Varje månad skickar vi även ut ett medlemsbrev som kallas Gröna Gnistan. Där står information om vad som är på gång och lite om vad som hänt i MP och i Lund. Ta kontakt med Linn om du vill ha Gröna Gnistan men av någon anledning inte får den.