Gamla Sidor‎ > ‎

Resultat av provvalet till KF-listan

Här är hela listan i den ordning som provvalet utföll. Det var exakt 20 procent som röstade (59 av 295 röstberättigade medlemmar).
 

Provvalet ligger nu till grund för den särskilda valberedningens arbete med att ta fram ett förslag på lista. Valberedningen har bl.a. att ta hänsyn till de personliga önskemål som finns kring placering på listan. MP Lunds lista till KF fastställs slutligt på årsmötet den 9 mars. Ola från den särskilda valberedningen har meddelat att de så snart som möjligt har för avsikt att presentera ett reviderat förslag inför årsmötet. Utskicket till årsmötet går ut i mitten av februari.


Provvalsresultatet

1. Emma Berginger

2. Björn Åhlin

3. Karin Svensson Smith

4. Peter Bergwall

5. Yanira Difonis

6. Ulf Nymark

7. Cecilia Emanuelsson

8. Joakim Månsson Bengtsson

9. Anette Mårtensson

10. Johan Lambreus Mattsson

11. Christina Sjöström

12. Erik Hammarström

13. Teresia Olsson

14. Ulf Holm

15. Hanna Örnskär

16. Teodor Christiansson

17. Agneta Helmius

18. Jean Niyongabo

19. Anna Hagerberg

20. Petter Forkstam

21. Jannika Badin

22. Ola Persson

23. Mätta Ivarsson

24. Dennis Svensson

25. Sofie Lemontzis

26. Magnus Bergsten

27. Monika Ekström

28. Martin Stockfors

29. Ewa Björnberg

30. Jens Gynnerstedt

31. Linda Martinsson

32. Anders Ebbesson

33. Birgitta Kuylenstierna Nadel

34. Magnus Olofsson

35. Maj-Britt Mårtensson

36. Esbjörn Hellström