Välkommen

Valet är över och i Lund landade resultatet på 9,5% av rösterna. Vi tackar alla väljare för förtroendet! 
Tyvärr innebär årets val en viss förlust jämfört med förra mandatperioden och vi behöver jobba hårdare än någonsin för att inte förlora den viktiga klimatkampen. Vi hoppas att så många som möjligt ska välja att aktivera sig, alla är välkomna och alla behövs!
JUST NU

VÄLKOMMEN PÅ ALLA MÖTEN
I MP Lund är alla möten öppna för alla medlemmar såvida det inte uttryckligen anges något annat. Du som medlem är alltså varmt välkommen på styrelsens eller kommunfullmäktigegruppens möten eller något annat möte om du känner för det. Demokratin bygger på deltagande och öppenhet. Om det inte särskilt anges behövs det inte heller någon föranmälan för att komma på mötena.

VÄLKOMMEN PÅ GRÖN AFTERWORK
Valet är över nu och vi behöver ventilera våra tankar under avslappnade former. Därför ordnar MP Lund Grön Afterwork på O’Learys den 10 oktober kl. 18. Vi har bjudit in en statsvetare som får ge sitt perspektiv på valresultatet och det blir även gott om utrymme att diskutera och umgås.

Mycket välkomna!

Datum och tid: kl 18.00 den 10 oktober
Plats:
O’Learys Lund, Klostergatan 14B

OBS! Man måste beställa mat i förväg om man vill ha mat. Hör av dig till Manaf Sababi i så fall.

TRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR

Tisdagen den 6 november kl. 18.00-19.30 ordnar MP Lund en träff för nya medlemmar. Funderar du på vad som händer nu efter valet? Eller vad du kan göra för att den gröna politiken ska få genomslag framöver? Eller är du bara nyfiken på hur Miljöpartiet fungerar och vad det innebär att vara medlem? Då ska du absolut komma. På träffen kommer vi gå igenom hur MP är organiserat och vad det finns för olika möjligheter att engagera sig framöver. Vi kommer också svara på frågor om vad som händer i politiken nu lokalt, regionalt och nationellt och andra frågor som du kanske sitter och funderar på.


Om du har några funderingar som du vill ha svar på innan så tveka inte att kontakta Anette Mårtensson (a.martensson.mp@gmail.com)

Ingen anmälan krävs, men vi uppskattar om du säger till om du tänker komma, det underlättar vår planering.

Datum och tid: Tisdag 19 november kl. 18.00-19.30
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

UTBILDNINGAR

Kommande utbildning för förtroendevalda

Kommunförbundet Skåne arrangerar flera utbildningar för förtroendevalda som exempelvis grundläggande juridik för nyvalda politiker, nyvaldsutbildning och att arbeta som ordförande i kommunal nämnd. Läs mer om utbildningarna på Kommunförbundet Skånes hemsida. https://kfsk.se/konferens/Kurs/konferens%20-kategori/politik/

Miljöpartiet kommer också att arrangera interna utbildningar för dig som är förtroendevald, likt den förra valrörelsens “Grattis du är förtroendevald”. Detta kommer det mer information om längre fram.

BIDRA EKONOMISKT
Vill du stödja Miljöpartiet Lund ekonomiskt kan du sätta in pengar på bankgiro 123-5795
Tack på förhand för din gåva som hjälper oss att driva viktiga politiska frågor.
NOMINERA
På medlemsmötet den 2 december sker val till förtroendeposter till kommunala nämnder och styrelser. Du kan nominera dig själv eller någon annan medlem som du tycker är lämplig. Skicka din nominering till valberedningen (cecilia.emanuelsson.mp@gmail.com) under perioden 12 september till och med 15 oktober.


MP-Lund har under mandatperioden haft platser i tjugotalet olika nämnder med en eller två ordinare ledamöter och ersättare (se listan längst ner). I vissa nämnder också s.k. presidieplatser (ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande). En presidieplats innebär mer ansvar och krav på tid och engagemang men också större möjlighet att påverka politiken. Fördelningen av presidieplatser för kommande mandatperiod beror på utfallet av förhandlingarna efter valet.

Den som är nominerad till ett förtroendeuppdrag för MP-Lund ska fylla i en blankett som tillhandahålls av valberedningen. Uppgifterna hanteras endast av valberedningen för MP-Lund och kommer inte att spridas vidare. Blanketterna kommer att förstöras när valen är avslutade. Alla nominerade kommer att bli kallade till intervju, som genomförs under tre helger i oktober och november samt några tillfällen på kvällstid.

Kommunala uppdrag under mandatperioden 2014-18 OBS beroende på utfallet av valet och den förhandling som sker efter valet kan fördelningen komma att se annorlunda ut för 2019-2022

 1. TN - Tekniska nämnden (ordförande, samt ytterligare1 ordinarie, 2 ersättare)
 2. MN - Miljönämnden (ordförande, samt ytterligare1 ordinarie, 2 ersättare)
 3. SoN - Socialnämnden (vice ordförande, samt ytterligare1 ordinarie, 2 ersättare)
 4. SeN -Servicenämnden (ordförande, samt ytterligare 2 ersättare)
 5. RHS - Renhållningsstyrelsen (ordförande, samt 1 ersättare)
 6. VN - Valnämnden (ordförande, samt ytterligare1 ordinarie, 1 ersättare)
 7. BN - Byggnadsnämnden (vice ordförande, samt ytterligare 1 ordinarie, 1 ersättare)
 8. BSN - (vice ordförande, samt ytterligare 1 ordinarie, 1 ersättare)
 9. UN - Utbildningsnämnden (ordförande, samt ytterligare 1 ordinarie, 1 ersättare)
 10. KoFN - Kultur- och fritidsnämnden (vice ordförande, samt ytterligare 1 ordinarie, 1 ersättare)
 11. VON - Vård- och omsorgsnämnden (vice ordförande, samt ytterligare 1 ordinarie, 1 ersättare)
 12. Överförmyndarnämnden (ordförande)
 13. Energibolaget Kraftringens styrelse (ordförande, samt 1 ersättare)
 14. LKF:s styrelse (1 ordinarie, 1 ersättare)
 15. Lunds Kommunala Parkeringsbolag (LKP AB)
 16. SYSAV:s styrelse (1 ordinarie)
 17. VA Syd förbundsfullmäktige (1 ordinarie, från KF-gruppen)
 18. VA Syd ägarnämnd Lund (ordförande, samt ytterligare 1 ordinarie och 2 ersättare, från TN)
 19. Sydvatten AB styrelse (1 ordinarie)
 20. Räddningstjänst Syd (1 ordinarie)
 21. Djurförsöksetiska nämnden (1 ordinarie)
 22. Nämndemän Lunds tingsrätt (6 nämndemän)
 23. Eventuella övriga uppdrag, som t ex Arenabolaget, Arenastiftelsen, Habostyrelsen, Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK) 

  Mer information om nämnderna finns på Lunds kommuns hemsida: https://www.lund.se/kommun--politik/politik-och-demokrati/namnder-och-forvaltningar/