Välkommen

Här på Miljöpartiet Lunds medlemswebb samlar vi information för medlemmar, t ex kalendarium, information om hur man kan engagera sig och styrdokument.
Snabblänkar: Medlemsdiskussion Lund (nationell medlemsdiskussion), Så här tycker vi, lokalt partiprogrambokningskalendern till kanslietinfo om Google-grupperna för medlemmar.
JUST NU

NÄSTA MEDLEMSMÖTE
Nästa medlemsmöte är tisdagen den 21 april. På grund av coronapandemin kommer mötet att hållas digitalt.

TRÄFFAR MED KLIMATNÄTVERKET
Klimatnätverket i MP Lund träffas vanligtvis en onsdag i mitten av varje månad kl. 19-21 på kansliet på Lilla Fiskaregatan 10 (se datum här nedanför). Nätverket kommer den här terminen att ta sin utgångspunkt i regeringens klimathandlingsplan. Hur är den? Vad innebär den? Vad kan vi göra av den, här lokalt i Lund?

Länk till klimathandlingsplanen: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/12/prop.-20192065/

OBS! Med anledning av den pågående coronaepidemin ställdes klimatnäverksträffen den 18/3 in. Hur det blir under april går inte att säga i dagsläget. För att få aktuell information, gå med på klimatnätverkets sändlista genom att kontakta sammankallande Cecilia Emanuelsson eller kanslisten Linn Rosenkvist.

Datum för klimatnätverkets träffar 2020
ons 15/1 – om en tänkbar motion i Lunds KF
mån 17/2 – OBS! veckodag, E22 – kan projektet hejdas p g a klimathandlingsplan?
ons 18/3 –  genomgång av regeringens klimathandlingsplan
ons 15/4
ons 20/5
ons 17/6
ons 19/8
ons 16/9
ons 21/10
ons 18/11
ons 16/12

Datum kan komma att ändras, vilket i så fall meddelas på klimatnätverkets sändlista. Du kan gå med på sändlistan genom att kontakta sammankallande Cecilia Emanuelsson eller kanslisekreteraren Linn Rosenkvist.

TRÄFFAR MED GRÖNA SENIORER
Med anledning av coronautbrottet flyttar Gröna Seniorer fram alla träffar. Information om nya datum kommer när situationen medger fysiska träffar igen. Gröna Seniorer är Miljöpartiets seniorförbund och är öppet för alla medlemmar som är 55 år och äldre.

VÄLKOMMEN PÅ ALLA MÖTEN
I MP Lund är alla möten öppna för alla medlemmar såvida det inte uttryckligen anges något annat. Du som medlem är alltså varmt välkommen på styrelsens eller kommunfullmäktigegruppens möten eller något annat möte om du känner för det. Demokratin bygger på deltagande och öppenhet. Om det inte särskilt anges behövs det inte heller någon föranmälan för att komma på mötena.
BIDRA EKONOMISKT
Vill du stödja Miljöpartiet Lund ekonomiskt kan du sätta in pengar på bankgiro 123-5795
Tack på förhand för din gåva som hjälper oss att driva viktiga politiska frågor.
FLERA MÖTEN INSTÄLLDA PÅ GRUND AV CORONAUTBROTTET
Med anledning av den pågående Coronaepidemin ställs flera planerade möten och aktiviteter in. Läs mer under respektive rubrik här nedanför.

NYTT DATUM FÖR KLIMATDEBATT
Den debatt som skulle ha hållits på Stadsbiblioteket den 10 februari mellan Moderaternas klimatpolitiska talesperson Louise Meijer, riksdagsledamot från Lund och Miljöpartiets kommunalråd i Lund, Karin Svensson Smith fick tyvärr ställas in på grund av sjukdom. Ett nytt datum är nu satt. Debatten blir istället den 11 maj. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

ÖPPET PROGRAM UNDER VÅREN
Under våren bjuder MP Lund in till följande öppna program. Mer information kommer längre fram! Vi följer läget när det gäller Coronaepidemin och kan eventuellt behöva ställa in aktiviteter framöver, vilket i så fall meddelas via medlemsutskick.

Om klimatförändringar och fåglar. Cykelutflykt till Fågelsångsdalen med Henrik Smith, föreståndare för Centrum för Klimatforskning (CEC), Lunds Universitet. Lördag 21 mars kl. 9-11

Kolonier, trädgårdar och pollinatörer. Pollinatörsforskare Anna Persson, Lunds Universitet och en representant från Markentreprenad, ger råd om hur gräsmatta omvandlas till äng och vilka blommor som är bäst för humlor och fjärilar. Tisdag 28 april kl. 18

Klimatdebatt på Stadsbiblioteket mellan moderaternas klimatpolitiska talesperson Louise Meijer, riksdagsledamot från Lund och miljöpartiets kommunalråd i Lund, Karin Svensson Smith. Moderator är Roger Hildingsson, som forskar om samhällsstyrningens roll i miljöpolitiken och för klimatomställningen vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, och ingår i det klimatpolitiska rådet i Lund. Måndag 11 maj, tid och plats meddelas senare.

Samtal om grön by- och landsbygdsutveckling med Per Anders Hjort, Torna Hällestads lanthandel, Pernilla Hyllenius, Fokus Hällestad och Lars Wirtén, Miljöpartiet. Programmet hålls på Torna Hällestads Lanthandel. Här finns möjlighet att äta av det som finns kvar av dagens brunch till reducerat pris! Söndag 17 maj kl 15.15

MISSADE DU GRÖN POLITIKERDAG?
Den 2 februari 2019 ordnade Miljöpartiet Grön politikerdag – en helt digital utbildning för alla medlemmar. På programmet stod bland annat sakpolitiska seminarier om miljö, skola och landsbygd och utbildning för nya förtroendevalda. För dig som inte hade möjlighet att delta den 2 februari finns nu möjlighet att se alla seminarier i efterhand på medlemssidan Engagera dig. Du hittar Grön politikerdag här: https://engagera.mp.se/kunskap/kunskapsbank/gron-politiker-dag/
Om du inte redan har ett konto på Engagera dig kan du lätt skapa ett på engagera.mp.se. Genom att koppla kontot till ditt medlemskap får du tillgång till de interna funktionerna med bland annat diskussionsforum och kunskapsbank.