Organisationen‎ > ‎

Förtroendevalda

Miljöpartiet i Lund har förtroendevalda i Lunds politiska organisation, i fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser. Kommunfullmäktigeledamöterna väljs av väljarna i allmänna val. Nämndsledamöterna väljs av kommunfullmäktige i början av mandatperioden.
 
Kommunfullmäktige

Karin Svensson Smith (ordinarie)

Axel Hallberg (ordinarie)

Yanira Difonis (ordinarie)

Ulf Nymark (ordinarie)

Lars Wirtén (ordinarie)

Ewa Björnberg (ordinarie)

Peter Bergwall (ersättare)

Elsa Christersson (ersättare)

Jean Niyongabo (ersättare)


Demokratiberedningen

Axel Hallberg (ledamot)

Ulf Nymark (ersättare)

Kommunfullmäktiges valberedning

Axel Hallberg (ledamot)

Ulf Nymark (ersättare)


Kommunstyrelsen
Karin Svensson Smith (ledamot)

Axel Hallberg (ersättare)


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Karin Svensson Smith (ledamot)


Kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott
Karin Svensson Smith (andre vice ordförande)


Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Axel Hallberg (ledamot)


Krisledningsnämnden

Karin Svensson Smith (ledamot)


Strategisk samhällsplanering

Karin Svensson Smith (ledamot)

Arenabolaget
Jens Modéer (ledamot)


Arenastiftelsen
Dennis Svensson (ersättare)


Barn- och skolnämnden
Emma Fager Malmström (ledamot)
Jens Gynnerstedt (ersättare)


Byggnadsnämnden
Axel Hallberg (ledamot)
Christina Sjöström (ersättare)


Funktionshinderrådet

Klas Sivén (ledamot)

Christina Sjöström (ledamot)


Habostyrelsen
Christina Sjöström (ersättare)


Höje å vattenråd

Karin Svensson Smith (ersättare)


Integrationsrådet

Axel Hallberg (ledamot)

Johan Nilsson (ledamot)


Kommunrevisionen

Birgitta Kuylenstierna Nadel (ledamot)


Kraftringen AB
Johan Helgeson (ledamot)


Kultur- och fritidsnämnden

Peter Bergwall (ledamot)
Elsa Christersson (ersättare)


Kultur- och fritidsnämndens beredning

Peter Bergwall (ledamot)


Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott för konst

Peter Bergwall (ledamot)


LKF
Jakob Ursing (ersättare)

LKP AB
Vera Chudnikova (ersättare)


Miljönämnden
Ewa Björnberg (ledamot)
Jean Niyongabo (ersättare)


Nämndemän i tingsrätten:

Peter Bergwall

Elias Grabka

Pernilla Gynnerstedt

Helena Heintz

Barbro Knutsson

Thomas Lundevall

Jens Modéer

Louise Månsson


Pensionärsrådet

Elsa Christersson (ledamot)


Renhållningsstyrelsen
Ulf Nymark (andre vice ordförande)
Emma Sjöberg (ersättare)


Renhållningsstyrelsens presidium

Ulf Nymark (andre vice ordförande)


Räddningstjänsten Syd
Ulf Nymark (ersättare)


Samordningsgruppen för Skrylleområdet

Karin Svensson Smith (ledamot)


Servicenämnden
Johan Lambreus Mattsson (ledamot)
Tobias Ekholm (ersättare)


Servicenämndens arbetsutskott

Johan Lambreus Mattsson (ledamot)


Socialnämnden
Teresia Ställborn (ledamot)

Johan Nilsson (ersättare)


Studentrådet

Teresia Ställborn (ledamot)


SYSAV
Staffan Sölve (ledamot)


Tekniska nämnden
Karin Svensson Smith (andre vice ordförande)
Shahad Lund (ersättare)

Tekniska nämndens arbetsutskott
Karin Svensson Smith (andre vice ordförande)

Utbildningsnämnden
Klas Sivén (ledamot)
Ulrika White (ersättare)

Valnämnden
Johan Nilsson (ledamot)
Helena Heintz (ersättare)

VA Syd förbundsfullmäktige
Axel Hallberg (ersättare)

VA Syd förbundsstyrelse
Shahad Lund (ersättare)

VA Syd ägarnämnd
Shahad Lund (ledamot)
Hanna Örnskär (ersättare)

Vård- och omsorgsnämnden
Anette Mårtensson (ledamot)
Lars Wirtén (ersättare)

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Anette Mårtensson (ledamot)