Organisationen‎ > ‎

Förtroendevalda

Miljöpartiet i Lund har förtroendevalda i Lunds politiska organisation, i fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser. Kommunfullmäktigeledamöterna väljs av väljarna i allmänna val. Nämndsledamöterna väljs av kommunfullmäktige i början av mandatperioden.
 

Kommunfullmäktige 2014-2018

Emma Berginger (ordinarie)

Yanira Difonis (ordinarie)

Ulf Nymark (ordinarie)

Christina Sjöström (1:a vice ordförande, ordinarie)

Johan Lambreus Mattsson (gruppledare, ordinarie)

Cecilia Emanuelsson (ordinarie)

Jean Niyongabo (ordinarie)

Hanna Örnskär (ordinarie)

Erik Hammarström (ordinarie)

Anna Hagerberg (ersättare)

Sofie Lemontzis (ersättare)

Dennis Svensson (ersättare)

Ewa Björnberg (ersättare)

Petter Forkstam (ersättare)


Kommunfullmäktige 2018-2022

Karin Svensson Smith (ordinarie)

Axel Hallberg (ordinarie)

Yanira Difonis (ordinarie)

Ulf Nymark (ordinarie)

Sofie Lemontzis (ordinarie)

Lars Wirtén (ordinarie)

Ewa Björnberg (ersättare)

Peter Bergwall (ersättare)

Emma Berginger (ersättare)


Nämnder och styrelser 2014-2018:


Kommunstyrelsen
Emma Berginger (vice ordförande)

Ulf Nymark (ledamot)

Karin Svensson Smith (ersättare)


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Emma Berginger


Kommunstyrelsens Arbetsgivarutskott
Karin Svensson Smith (vice ordf.)


Kommunstyrelsens Miljö- & hälsoutskott
Ulf Nymark (ordförande)
Emma Berginger (andre ersättare)


Arenabolaget
Martin Stockfors (ledamot)

Arenastiftelsen
Erik Hammarström (ledamot)


Barn- och skolnämnden
Yanira Difonis (vice ordf.)
Jens Modéer (ledamot)

Dennis Svensson (ersättare)

Byggnadsnämnden
Ulf Nymark (vice ordf.)
Anna Hagerberg (ledamot)
Johan Helgeson (ersättare)


Demokratiberedningen

Christina Sjöström (vice ordf.)

Teresia Olsson (ledamot)


Djurförsöksetiska nämnden

Sara Brandt (ersättare)


Habostyrelsen
Christina Sjöström (vice ordf.)
Lars Wirtén (ersättare)


Kommunrevisionen
Birgitta Kuylenstierna Nadel (vice ordf.)
Guilem Rodrigues da Silva (ledamot)


Kraftringen AB
Ola Persson (ordf.)
Cecilia Emanuelsson (ersättare)


Kultur & fritidsnämnden
Peter Bergwall (vice ordf.)
Julius Eberhard (ledamot)
Elsa Christersson (ersättare)


LKF
Manaf Sababi (ledamot)
Sofie Lemontzis (ersättare)

LKP AB
Jens Gynnerstedt (ledamot)


Miljönämnden
Petter Forkstam (ordf.)
Ewa Björnberg (ledamot)
Martin Stockfors (ersättare)
Raed Bashitialshaaer (ersättare)


Nämndemän i tingsrätten:

Erik Hammarström

Aida Hosseini

Barbro Knutsson

Sofie Lemontzis

Thomas Lundevall

Jens Modéer

Dennis Svensson


Renhållningsstyrelsen
Ulf Nymark (ordf.)
Lisa Pedersen (ersättare)


RÅSK (Romeleås- och Sjölandskapskommittén)

Emma Fager Malmström (ersättare)


Räddningstjänsten Syd
Ulf Nymark (ledamot)


Servicenämnden
Johan Lambreus Mattsson (ordf.)
Tobias Ekholm (ersättare)
Staffan Sölve (ersättare)


Socialnämnden
Erik Hammarström (vice ordf.)
Jenny Sjöö (ledamot)

Shahad Lund (ersättare)

Jesper Nyberg (ersättare)


Sydvatten
Anna Hagerberg (ersättare)


SYSAV
Mätta Ivarsson (ledamot)


Tekniska nämnden
Emma Berginger (ordf.)
Jens Gynnerstedt (ledamot)
Hanna Örnskär (ersättare)
Jean Niyongabo (ersättare)

Utbildningsnämnden
Anders Ebbesson (ordf.)
Helena Heintz (ledamot)
Oskar Kylvåg (ersättare)

Valnämnden

Gunnar Håkansson (ordf.)
Julius Eberhard (ledamot)
Anders Ebbesson (ersättare)


VA Syd förbundsfullmäktige
Johan L Mattsson (ersättare)

Vård & omsorgsnämnden
Christina Sjöström (vice ordf.)
Anette Mårtensson (ledamot)
Manaf Sababi (ersättare)

Överförmyndarnämnden
Gunnar Håkansson (ordf.)