Organisationen‎ > ‎

Förtroendevalda

Miljöpartiet i Lund har förtroendevalda i Lunds politiska organisation, i fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser. Kommunfullmäktigeledamöterna väljs av väljarna i allmänna val. Nämndsledamöterna väljs av kommunfullmäktige i början av mandatperioden.
 
Kommunfullmäktige

Karin Svensson Smith (ordinarie)

Axel Hallberg (ordinarie)

Yanira Difonis (ordinarie)

Ulf Nymark (ordinarie)

Sofie Lemontzis (ordinarie)

Lars Wirtén (ordinarie)

Ewa Björnberg (ersättare)

Peter Bergwall (ersättare)

Tobias Ekholm (ersättare)


Demokratiberedningen

Axel Hallberg (ledamot)

Sofie Lemontzis (ersättare)

Kommunfullmäktiges valberedning

Axel Hallberg (ledamot)

Sofie Lemontzis (ersättare)


Kommunstyrelsen
Karin Svensson Smith (ledamot)

Axel Hallberg (ersättare)


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Karin Svensson Smith (ledamot)


Kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott
Karin Svensson Smith (andre vice ordförande)


Krisledningsnämnden

Karin Svensson Smith (ledamot)


Strategisk samhällsplanering

Karin Svensson Smith (ledamot)

Arenabolaget
Vakant (ledamot)


Arenastiftelsen
Dennis Svensson (ersättare)


Barn- och skolnämnden
Yanira Difonis (ledamot)
Jens Gynnerstedt (ersättare)

Barn- och skolnämndens beredningsutskott

Yanira Difonis (ledamot)

Jens Gynnerstedt (ersättare)

Byggnadsnämnden
Axel Hallberg (ledamot)
Christina Sjöström (ersättare)


Djurförsöksetiska nämnden

Sara Brandt (ersättare)


Habostyrelsen
Christina Sjöström (ersättare)


Kommunrevisionen

Birgitta Kuylenstierna Nadel (ledamot)


Kraftringen AB
Johan Helgeson (ledamot)


Kultur- och fritidsnämnden

Peter Bergwall (ledamot)
Elsa Christersson (ersättare)


Kultur- och fritidsnämndens beredning

Peter Bergwall (ledamot)


LKF
Manaf Sababi (ersättare)

LKP AB
Vera Chudnikova (ersättare)


Miljönämnden
Ewa Björnberg (ledamot)
Jean Niyongabo (ersättare)


Nämndemän i tingsrätten:

Erik Hammarström

Helena Heintz

Barbro Knutsson

Sofie Lemontzis

Thomas Lundevall

Jens Modéer

Dennis Svensson


Renhållningsstyrelsen
Ulf Nymark (andre vice ordförande)
Lisa Pedersen (ersättare)


Renhållningsstyrelsens presidium

Ulf Nymark (andre vice ordförande)


Räddningstjänsten Syd
Ulf Nymark (ersättare)


Servicenämnden
Johan Lambreus Mattsson (ledamot)
Tobias Ekholm (ersättare)


Socialnämnden
Sofie Lemontzis (ledamot)

Jesper Nyberg (ersättare)


SYSAV
Staffan Sölve (ledamot)


Tekniska nämnden
Karin Svensson Smith (andre vice ordförande)
Shahad Lund (ersättare)

Tekniska nämndens arbetsutskott
Karin Svensson Smith (andre vice ordförande)

Utbildningsnämnden
Helena Heintz (ledamot)
Julius Eberhard (ersättare)

Valnämnden

Johan Nilsson (ledamot)
Vakant (ersättare)

VA Syd ägarnämnd
Shahad Lund (ledamot)
Hanna Örnskär (ersättare)

VA Syd förbundsfullmäktige
Axel Hallberg (ersättare)

VA Syd förbundsstyrelse
Shahad Lund (ersättare)

Vård- och omsorgsnämnden
Anette Mårtensson (ledamot)
Lars Wirtén (ersättare)

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Anette Mårtensson (ledamot)