Organisationen‎ > ‎

Förtroendevalda

Miljöpartiet i Lund har förtroendevalda i Lunds politiska organisation, i fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser. Kommunfullmäktigeledamöterna väljs av väljarna i allmänna val. Nämndsledamöterna väljs av kommunfullmäktige i början av mandatperioden.
 

Kommunfullmäktige

Emma Berginger (ordinarie)

Yanira Difonis (ordinarie)

Ulf Nymark (ordinarie)

Christina Sjöström (1:a vice ordförande, ordinarie)

Johan Lambreus Mattsson (gruppledare, ordinarie)

Cecilia Emanuelsson (ordinarie)
Teresia Olsson (ordinarie)

Jean Niyongabo (ordinarie)

Hanna Örnskär (ersättare)

Erik Hammarström (ersättare)

Anna Hagerberg (ersättare)

Sofie Lemontzis (ersättare)

Dennis Svensson (ersättare)


Kommunstyrelsen
Emma Berginger (vice ordförande)

Ulf Nymark (ledamot)

Yanira Difonis (ersättare)


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Emma Berginger


Kommunstyrelsens Arbetsgivarutskott
Yanira Difonis (vice ordf.)


Kommunstyrelsens Miljö- & hälsoutskott
Ulf Nymark (ordförande)
Emma Berginger (andre ersättare)


Arenabolaget
Martin Stockfors (ledamot)

Arenastiftelsen
Erik Hammarström (ledamot)


BSN Lunds stad
Yanira Difonis (vice ordf.)
Erik Hammarström (ledamot)
Jens Modéer (ersättare)

BSN Lund öster

Dennis Svensson (vice ordf.)
Klara Westby (ledamot)
Elsa Christersson (ersättare)


Byggnadsnämnden
Ulf Nymark (vice ordf.)
Anna Hagerberg (ledamot)
Johan Helgeson (ersättare)


Demokratiberedningen

Christina Sjöström (vice ordf.)

Teresia Olsson (ledamot)


Djurförsöksetiska nämnden

Sara Brandt (ersättare)


Habostyrelsen
Christina Sjöström (vice ordf.)
Lars Wirtén (ersättare)


Kommunrevisionen
Birgitta Kuylenstierna Nadel (vice ordf.)
Guilem Rodrigues da Silva (ledamot)


Kraftringen AB
Ola Persson (ordf.)
Cecilia Emanuelsson (ersättare)


Kultur & fritidsnämnden
Peter Bergwall (vice ordf.)
Julius Eberhard (ledamot)
Elsa Christersson (ersättare)


LKF
Manaf Sababi (ledamot)
Sofie Lemontzis (ersättare)

LKP AB
Jens Gynnerstedt (ledamot)


Miljönämnden
Petter Forkstam (ordf.)
Ewa Björnberg (ledamot)
Martin Stockfors (ersättare)
Raed Bashitialshaaer (ersättare)


Nämndemän i tingsrätten:

Erik Hammarström

Aida Hosseini

Layla Khairallah

Barbro Knutsson

Thomas Lundevall

Jens Modéer

Dennis Svensson


Renhållningsstyrelsen
Ulf Nymark (ordf.)
Lisa Pedersen (ersättare)


RÅSK (Romeleås- och Sjölandskapskommittén)

Emma Fager Malmström (ersättare)


Räddningstjänsten Syd
Ulf Nymark (ledamot)


Servicenämnden
Johan Lambreus Mattsson (ordf.)
Tobias Ekholm (ersättare)
Staffan Sölve (ersättare)


Socialnämnden
Erik Hammarström (vice ordf.)
Jenny Sjöö (ledamot)
Amanda Bjernestedt (ersättare)

Layla Khairallah (ersättare)


Sydvatten
Anna Hagerberg (ersättare)


SYSAV
Mätta Ivarsson (ledamot)


Tekniska nämnden
Emma Berginger (ordf.)
Jens Gynnerstedt (ledamot)
Hanna Örnskär (ersättare)
Jean Niyongabo (ersättare)

Utbildningsnämnden
Anders Ebbesson (ordf.)
Helena Heintz (ledamot)
Oskar Kylvåg (ersättare)

Valnämnden

Gunnar Håkansson (ordf.)
Simon Tyrberg (ledamot)
Anders Ebbesson (ersättare)


VA Syd förbundsfullmäktige
Johan L Mattsson (ersättare)

Vård & omsorgsnämnden
Christina Sjöström (vice ordf.)
Anette Mårtensson (ledamot)
Manaf Sababi (ersättare)

Överförmyndarnämnden
Gunnar Håkansson (ordf.)