Organisationen‎ > ‎

Övriga interna förtroendeuppdrag

Revideringsgruppen
På medlemsmötet i februari 2017 valdes en grupp bestående av Axel Hallberg (sammankallande), Emma Berginger, Ulf Nymark, Anette Mårtensson och André Zandelin med ansvar att revidera det lokala partiprogrammet. Ett första utkast på program har varit ute på remiss till medlemmarna fram till den 20 augusti. Nu arbetar gruppen med att ta fram ett reviderat förslag. Beslut om programmet fattas på ett medlemsmöte i december 2017.

Kongressombudsgruppen
MP Lunds delegater på 2017 års kongress var Emma Berginger (ombud), Yanira Difonis (ombud), Jens Gynnerstedt (ombud), Martin Stockfors (ombud), Karin Svensson Smith (ombud), Dennis Svensson (ombud), Erik Sönegård (ersättare) och Adam Turesson (ersättare).

Distriktsombudsgruppen
På distriktsmöten företräds MP Lund av distriktsombud, vilka normalt väljs av årsmötet. Antalet distriktsombud grundar sig på antalet medlemmar i avdelningen. År 2017 har MP Lund åtta ordinarie ombud och åtta ersättare. Ordinarie ombud är
Elsa Christersson, Axel Hallberg, Sofie Lemontzis, Anette Mårtensson, Jean Niyongabo, Ulf Nymark, Teresia Ställborn och en vakant plats. Ersättare är Mätta Ivarsson, Staffan Sölve, Emma Berginger, Clara Hermansson, Ulf Holm, Anna Hagerberg, Raed Bashitialshaaer och Amanda Lindblad.

Revisorer
MP Lund har två revisorer och en ersättare. De granskar hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Just nu är Birgitta Kuylenstierna Nadel och Johan Lambréus Mattsson revisorer och Anette Mårtensson ersättare.

Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
MP Lund har två jämställdhets- och mångfaldsambassadörer, en kvinna och en man, vilka normalt väljs av årsmötet. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörerna arbetar med att öka medvetenheten om jämställdhets- och mångfaldsfrågor både inom och utom partiet. De är kopplade till MP riks jämställdhets- och mångfaldskommitté och deltar i riksorganisationens nätverksträffar. År 2017 är Sofie Lemontzis jämställdhets- och mångfaldsambassadör för MP Lund. Den andra platsen är för närvarande vakant.

Klimatambassadör
Klimatambassadören arbetar med att öka medvetenheten om klimatfrågan både inom och utom partiet. Hen är kopplad till MP riks klimatnätverk. Klimatambassadören är även sammankallande i det lokala klimatnätverk som finns i MP Lund. Nätverket diskuterar miljö- och klimatfrågor och kommer med förslag Miljöpartiet kan driva på både lokal och nationell nivå. Klimatnätverket ordnar dessutom föreläsningar, seminarier, studiebesök och utåtriktade aktiviteter. Platsen som klimatambassadör är för närvarande vakant.
Comments