Organisationen‎ > ‎

Övriga interna förtroendeuppdrag

Revideringsgruppen
På medlemsmötet i februari 2017 valdes en grupp bestående av Axel Hallberg (sammankallande), Emma Berginger, Ulf Nymark, Anette Mårtensson och André Zandelin med ansvar att revidera det lokala partiprogrammet. Ett första utkast på program är ute på remiss till medlemmarna och det går att lämna synpunkter fram till den 20 augusti. Därefter tar gruppen fram ett reviderat förslag. Beslut om programmet fattas på ett medlemsmöte i november 2017.

Kongressombudsgruppen
MP Lunds delegater på 2017 års kongress är Emma Berginger (ombud), Yanira Difonis (ombud), Jens Gynnerstedt (ombud), Erik Hammarström (ombud), Martin Stockfors (ombud), Karin Svensson Smith (ombud), Dennis Svensson (ersättare) och Adam Turesson (ersättare).

Revisorer
MP Lund har två revisorer och en ersättare. De granskar hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Just nu är Birgitta Kuylenstierna Nadel och Johan Lambréus Mattsson revisorer och Anette Mårtensson ersättare.
Comments