Organisationen‎ > ‎

Övriga interna förtroendeuppdrag

Revideringsgruppen
På medlemsmötet i februari 2017 valdes en grupp bestående av Axel Hallberg (sammankallande), Emma Berginger, Ulf Nymark, Anette Mårtensson och André Zandelin med ansvar att revidera det lokala partiprogrammet. Ett första utkast på program har varit ute på remiss till medlemmarna fram till den 20 augusti. Nu arbetar gruppen med att ta fram ett reviderat förslag. Beslut om programmet fattas på ett medlemsmöte i november 2017.

Kongressombudsgruppen
MP Lunds delegater på 2017 års kongress var Emma Berginger (ombud), Yanira Difonis (ombud), Jens Gynnerstedt (ombud), Martin Stockfors (ombud), Karin Svensson Smith (ombud), Dennis Svensson (ombud), Erik Sönegård (ersättare) och Adam Turesson (ersättare).

Revisorer
MP Lund har två revisorer och en ersättare. De granskar hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Just nu är Birgitta Kuylenstierna Nadel och Johan Lambréus Mattsson revisorer och Anette Mårtensson ersättare.
Comments