Organisationen‎ > ‎

Övriga interna förtroendeuppdrag

Kongressombudsgruppen
Till 2019 års kongress i Örebro den 3-5 maj åkte en grupp bestående av sex ombud från MP Lund. År 2020 hålls ingen kongress.

Distriktsombudsgruppen
På distriktsmöten företräds MP Lund av distriktsombud, vilka normalt väljs av årsmötet. Antalet distriktsombud grundar sig på antalet medlemmar i avdelningen. År 2020 har MP Lund åtta ordinarie ombud och åtta ersättare.


Ordinarie ombud:

Inger Andersson
Elsa Christersson
Elias Grabka
Axel Hallberg
Mätta Ivarsson
Shahad Lund
Staffan Sölve
Ulrika White

Ersättare:
Raed Bashitialshaaer
Thomas Behrens
Ulf Holm
Johan Lambreus Mattsson
Jean Niyongabo
Johan Nilsson
Klas Sivén
Lars Wirtén

Revisorer
MP Lund har två revisorer och en ersättare. De granskar hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Just nu är Johan Lambréus Mattsson och Anette Mårtensson revisorer och Teresia Ställborn ersättare.

Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
MP Lund har två jämställdhets- och mångfaldsambassadörer, en kvinna och en man, vilka normalt väljs av årsmötet. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörerna arbetar med att öka medvetenheten om jämställdhets- och mångfaldsfrågor både inom och utom partiet. De är kopplade till MP riks jämställdhets- och mångfaldskommitté och deltar i riksorganisationens nätverksträffar. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer 2020 är Louise Månsson och Ivan Forsman. Du når dem på adressen joma.lund.mp@gmail.com.

Klimatambassadör
Klimatambassadören arbetar med att öka medvetenheten om klimatfrågan både inom och utom partiet. Hen är kopplad till MP riks klimatnätverk. Klimatambassadören är även sammankallande i det lokala klimatnätverk som finns i MP Lund. Nätverket diskuterar miljö- och klimatfrågor och kommer med förslag Miljöpartiet kan driva på både lokal och nationell nivå. Klimatnätverket ordnar dessutom föreläsningar, seminarier, studiebesök och utåtriktade aktiviteter. Klimatambassadör 2020 är Cecilia Emanuelsson.
Comments