Organisationen‎ > ‎

Övriga interna förtroendeuppdrag

Kongressombudsgruppen

2021 års kongressombud och -ersättare är:

1. Karin Svensson Smith

2. Johan Nilsson

3. Kersin Johnsson 

4. Axel Hallberg

5. Louise Månsson

6. Thomas Behrens 

7. Yanira Difonis

8. Klas Sivén 

9. Shahad Lund

10. Ivan Forsman

11. Emma Berginger


Distriktsombudsgruppen
På distriktsmöten företräds MP Lund av distriktsombud, vilka normalt väljs av årsmötet. Antalet distriktsombud grundar sig på antalet medlemmar i avdelningen. År 2021 har MP Lund sju ordinarie ombud och sju ersättare.


Ordinarie ombud:

Axel Hallberg

Staffan Sölve

Inger Andersson

Shahad Lund

Elsa Christersson

Mätta Ivarsson

Thomas Behrens

Ersättare:

Maria Neymark

Raed Bashitialshaaer

Johan Lambreus Mattsson

Ulf Holm

Jean Niyongabo

Klas Sivén

Arvid Gudmundsson


Revisorer
MP Lund har två revisorer och en ersättare. De granskar hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Just nu är Johan Lambréus Mattsson och Anette Mårtensson revisorer och Teresia Ställborn ersättare.

Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
MP Lund har två jämställdhets- och mångfaldsambassadörer, en kvinna och en man, vilka normalt väljs av årsmötet. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörerna arbetar med att öka medvetenheten om jämställdhets- och mångfaldsfrågor både inom och utom partiet. De är kopplade till MP riks jämställdhets- och mångfaldskommitté och deltar i riksorganisationens nätverksträffar. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer 2021 är Ivan Forsman och Clara Macario. Du når dem på adressen jamstalldhetsambassadorerna@gmail.com.

Klimatambassadör
Klimatambassadören arbetar med att öka medvetenheten om klimatfrågan både inom och utom partiet. Hen är kopplad till MP riks klimatnätverk. Klimatambassadören är även sammankallande i det lokala klimatnätverk som finns i MP Lund. Nätverket diskuterar miljö- och klimatfrågor och kommer med förslag Miljöpartiet kan driva på både lokal och nationell nivå. Klimatnätverket ordnar dessutom föreläsningar, seminarier, studiebesök och utåtriktade aktiviteter. Klimatambassadör 2021 är Cecilia Emanuelsson.
Comments