Organisationen‎ > ‎

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att leda partiorganisationen, utveckla organisationen, och verkställa de beslut som fattas på medlemsmötet. Styrelsen sammanträder regelbundet, cirka en gång i månaden. Styrelsen väljs av årsmötet och består av sju eller nio personer. 
Styrelsen består 2017 av:

Christina Sjöström
(ordförande)
Ansvarig för intern kommunikation

samt interna och externa aktiviteter

Lars Wirtén (vice ordförande)
Ansvarig för extern kommunikation

Helena Heintz (kassör)
Ansvarig för uppvaktningar

Ansvarig för kontakt med nya medlemmar

Margareta Edholm

Klas Sivén

Adam Turesson