Organisationen‎ > ‎

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att leda partiorganisationen, utveckla organisationen, och verkställa de beslut som fattas på medlemsmötet. Styrelsen sammanträder regelbundet, cirka en gång i månaden. Styrelsen väljs av årsmötet och består av sju eller nio personer. 
Styrelsen består just nu (hösten 2020) av:

Johan Nilsson (ordförande)

Ulrika White (vice ordförande)

Klas Sivén (kassör)