Organisationen‎ > ‎

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att leda partiorganisationen, utveckla organisationen, och verkställa de beslut som fattas på medlemsmötet. Styrelsen sammanträder regelbundet, cirka en gång i månaden. Styrelsen väljs av årsmötet och består av sju eller nio personer. 
Styrelsen består 2020 av:

Shahad Lund (ordförande)

Johan Nilsson (vice ordförande)

Ulrika White (kassör)