Organisationen‎ > ‎

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att leda partiorganisationen, utveckla organisationen, och verkställa de beslut som fattas på medlemsmötet. Styrelsen sammanträder regelbundet, cirka en gång i månaden. Styrelsen väljs av årsmötet och består av sju eller nio personer. 
Styrelsen består 2017 av:

Christina Sjöström
(Ordförande)
Ansvarig för intern kommunikation

samt interna och externa aktiviteter
Kassör
Ansvarig för uppvaktningar

Klas Sivén

Adam Turesson

Lars Wirtén
Ansvarig för extern kommunikation