Organisationen‎ > ‎

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att leda partiorganisationen, utveckla organisationen, och verkställa de beslut som fattas på medlemsmötet. Styrelsen sammanträder regelbundet, cirka en gång i månaden. Styrelsen väljs av årsmötet och består av sju eller nio personer. 
Styrelsen består 2017 av:

Christina Sjöström
(Ordförande)
Ansvarig för intern kommunikation

samt interna och externa aktiviteter

Martin Stockfors (Vice ordförande)
Ansvarig för att arrangera forum med miljö- och klimattema

Emma Nilsson (Kassör)

Jens Gynnerstedt

Helena Heintz
Ansvarig för uppvaktningar

Emma Sjöberg
Ansvarig för nya medlemmar

Lars Wirtén
Ansvarig för extern kommunikation