Organisationen‎ > ‎

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att leda partiorganisationen, utveckla organisationen, och verkställa de beslut som fattas på medlemsmötet. Styrelsen sammanträder regelbundet, cirka en gång i månaden. Styrelsen väljs av årsmötet och består av sju eller nio personer. 
Styrelsen består 2018 av:

Christina Sjöström
(ordförande)
Ansvarig för intern kommunikation

samt interna och externa aktiviteter
Personalansvarig

Lars Wirtén (vice ordförande)
Ansvarig för extern kommunikation

Helena Heintz (kassör)
Ansvarig för uppvaktningar

Sofie Lemontzis
Representant i programgruppen
Ansvarig för utbildningar

Anette Mårtensson
Ansvarig för kontakt med och träffar för nya medlemmar

Manaf Sababi
Ansvarig för sociala aktiviteter