Gröna länkar

Cogito

Den gröna tankesmedjan Cogito publicerar gröna idéer av skribenter såsom Per Gahrton och Maria Wetterstrand.

European Green Party (EGP) Ett transnationellt politiskt parti vars medlemmar består av de gröna partierna i Europa. Läs mer på deras hemsida.

Federation of Young European Greens (FYEG)

FYEG är EGP:s ungdomsförbund. Läs mer på deras hemsida.

Gröna Studenter

Gröna Studenter är Miljöpartiets studentorganisation. För info om den lokala gruppen i Lund, besök och gilla deras facebook-sida.

Grön Ungdom

Grön Ungdom är Miljöpartiets ungdomsförbund. Info om deras aktiviteter i Lund finns på lokalgruppens facebook-sida.

Miljöpartiet Skåne

Läs om Miljöpartiets organisation i hela Skåne på deras hemsida eller på facebook-sidan.