Övriga interna förtroendeuppdrag

Kongressombudsgruppen

Ingen kongress är planerad 2022.

Distriktsombudsgruppen

På distriktsmöten företräds MP Lund av distriktsombud, vilka normalt väljs av årsmötet. Antalet distriktsombud grundar sig på antalet medlemmar i avdelningen. År 2022 har MP Lund sju ordinarie ombud och sju ersättare.

Ordinarie ombud:

Axel Hallberg

Shahad Lund

Staffan Sölve

Elsa Christersson

Ulf Holm

Mätta Ivarsson

Mathilda Hansson

Ersättare:

Jean Niyongabo

Yanira Difonis

Johan Lambreus Mattsson

Amina Agbere

Thomas Behrens

Maria Neymark

Inger Andersson

Revisorer

MP Lund har två revisorer och en ersättare. De granskar hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Just nu är Johan Lambréus Mattsson och Anette Mårtensson revisorer och Teresia Ställborn ersättare.

Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer

MP Lund har två jämställdhets- och mångfaldsambassadörer, en kvinna och en man, vilka normalt väljs av årsmötet. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörerna arbetar med att öka medvetenheten om jämställdhets- och mångfaldsfrågor både inom och utom partiet. De är kopplade till MP riks jämställdhets- och mångfaldskommitté och deltar i riksorganisationens nätverksträffar. Båda platserna som jämställdhets- och mångfaldsambassadörer är för närvarande vakanta. Du når våra jämställdhets- och mångfaldsambassadörer på adressen jamstalldhetsambassadorerna@gmail.com.

Klimatambassadör

Klimatambassadören arbetar med att öka medvetenheten om klimatfrågan både inom och utom partiet. Hen är kopplad till MP riks klimatnätverk. Klimatambassadören är även sammankallande i det lokala klimatnätverk som finns i MP Lund. Nätverket diskuterar miljö- och klimatfrågor och kommer med förslag Miljöpartiet kan driva på både lokal och nationell nivå. Klimatnätverket ordnar dessutom föreläsningar, seminarier, studiebesök och utåtriktade aktiviteter. Klimatambassadör 2022 är Cecilia Emanuelsson.