Att avsäga sig sitt uppdrag

Du som representerar Miljöpartiet i Lund på ett kommunalt förtroendeuppdrag har såklart som målsättning att fullgöra uppdraget under hela mandatperioden, men ibland kan det ändå vara så att du av någon anledning skulle behöva avsäga dig uppdraget i förtid. Det kan till exempel bero på att du inte längre har tid eller att du flyttar utanför kommunens gräns. Om du funderar på att avsäga dig ditt uppdrag vill vi att du följer följande anvisning för att avsägelsen ska ske så smidigt som möjligt.

Ta först kontakt med gruppledaren för din nämnd. Diskutera orsaken till att du funderar på att lämna ditt uppdrag och se om ni tillsammans kan finna en lösning för att du ska kunna behålla ditt uppdrag. Kanske kan ni komma överens att ha ett kortare uppehåll eller någon annan åtgärd som gör att du kan behålla ditt uppdrag. Det är självfallet det bästa för nämnden och partiet att ha kontinuitet i uppdragen. Om ni ändå kommer fram till att du behöver avsäga dig ditt uppdrag måste detta ske skriftligen till kommunen och du behöver förutom det även informera vårt kansli.

Skicka en skriftlig avsägelse till kommunkontoret. Använd den här blanketten. Glöm inte att signera avsägelsen! Om du inte vill avsäga dig uppdraget omedelbart utan från ett datum längre fram, skriv så att det tydligt framgår från vilket datum du önskar lämna ditt uppdrag.

Skicka till adressen: Box 41, 221 00 Lund (Kommunkontoret i Lund)

Skicka även ett mail med information om din avsägelse till MP Lunds kansli (lund@mp.se). Detta är viktigt för att valberedningen ska kunna påbörja rekrytering av din ersättare så det inte blir en vakans på uppdraget.

Har du frågor rörande avsägelser så kontakta gruppledaren till din nämnd eller Linn Rosenkvist på mail (linn.rosenkvist@mp.se) eller telefon (0760-22 77 51).