Förtroendeuppdrag

Förtroendeuppdrag

Som politiskt parti utser vi i demokratisk ordning förtroendevalda. Vid årsmötet väljer lokalavdelningen medlemmar till Miljöpartiet de gröna i Lunds styrelse, valberedning, revisorer med mera. Inför allmänna val väljer vi namn till våra valsedlar för att representera Miljöpartiet i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Efter de allmänna valen väljer vi ett antal politiker i den kommunala organisationen, kommunala bolag och nämndemän i tingsrätten. Om en förtroendevald av någon anledning hoppar av sitt uppdrag ska fyllnadsval göras. Uppdrag finns också på distriktsnivå inom Miljöpartiet i Skåne och politiska uppdrag i Region Skåne och dess bolag samt inom förvaltnings-, hov- och kammarrätten. Se MP Skånes sidor på Engagera dig för mer information eller nomineringar till dessa. Det finns slutligen uppdrag på nationell och internationell nivå som utlyses på riksvalberedningens sida på Engagera dig.

Hur du blir förtroendevald

Alla medlemmar har möjlighet att bli förtroendevalda. Vi uppmuntrar våra medlemmar att nominera sig till uppdragen. Lediga uppdrag utlyses av styrelsen, bereds av valberedningen och tillsätts av medlemmarna genom en nomineringsprocess. Uppdragen utlyses via medlemsutskick.

Om du är intresserad av ett uppdrag, vet någon annan som vore lämplig, eller vill veta mer om vilka uppdrag som finns, tveka inte att kontakta valberedningen.

Om du är intresserad av uppdrag i valberedningen bör du i stället kontakta MP Lunds ordförande.

I arbetsordningen för förtroendevalda kan du läsa mer om vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag och hur arbetet med kommunpolitiken är organiserat i MP Lund.

Läs här om du behöver avsäga dig ett förtroendeuppdrag innan din mandatperiod är slut.