Förtroendevalda

Miljöpartiet i Lund har förtroendevalda i Lunds politiska organisation, i fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser. Kommunfullmäktigeledamöterna väljs av väljarna i allmänna val. Nämndsledamöterna väljs av kommunfullmäktige i början av mandatperioden.

Kommunfullmäktige

Karin Svensson Smith (ordinarie)

Axel Hallberg (ordinarie)

Yanira Difonis (ordinarie)

Ulf Nymark (ordinarie)

Lars Wirtén (ordinarie)

Ewa Björnberg (ordinarie)

Peter Bergwall (ersättare)

Elsa Christersson (ersättare)

Jean Niyongabo (ersättare)

Demokratiberedningen

Ulf Nymark (ledamot)

Lars Wirtén (ersättare)

Kommunfullmäktiges valberedning

Ulf Nymark (ledamot)

Lars Wirtén (ersättare)

Kommunstyrelsen

Karin Svensson Smith (ledamot)

Klas Sivén (ersättare)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Karin Svensson Smith (ledamot)

Kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott

Karin Svensson Smith (andre vice ordförande)

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Klas Sivén (ledamot)

Krisledningsnämnden

Karin Svensson Smith (ledamot)

Strategisk samhällsplanering

Karin Svensson Smith (ledamot)

Arenabolaget

Jens Modéer (ledamot)

Arenastiftelsen

Dennis Svensson (ersättare)

Barn- och skolnämnden

Emma Fager Malmström (ledamot)

Jens Gynnerstedt (ersättare)

Byggnadsnämnden

Ulf Nymark (ledamot)

Christina Sjöström (ersättare)

Funktionshinderrådet

Klas Sivén (ledamot)

Christina Sjöström (ledamot)

Habostyrelsen

Christina Sjöström (ersättare)

Höje å vattenråd

Karin Svensson Smith (ersättare)

Integrationsrådet

Klas Sivén (ledamot)

Johan Nilsson (ledamot)

Kommunrevisionen

Birgitta Kuylenstierna Nadel (ledamot)

Kraftringen AB

Johan Helgeson (ledamot)

Kultur- och fritidsnämnden

Peter Bergwall (ledamot)

Elsa Christersson (ersättare)

Kultur- och fritidsnämndens beredning

Peter Bergwall (ledamot)

Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott för konst

Peter Bergwall (ledamot)

LKF

Jakob Ursing (ersättare)

LKP AB

Vera Chudnikova (ersättare)

Miljönämnden

Ewa Björnberg (ledamot)

Jean Niyongabo (ersättare)

Nämndemän i tingsrätten:

Peter Bergwall

Elias Grabka

Pernilla Gynnerstedt

Helena Heintz

Barbro Knutsson

Thomas Lundevall

Jens Modéer

Louise Månsson

Pensionärsrådet

Elsa Christersson (ledamot)

Renhållningsstyrelsen

Ulf Nymark (andre vice ordförande)

Emma Sjöberg (ersättare)

Renhållningsstyrelsens presidium

Ulf Nymark (andre vice ordförande)

Räddningstjänsten Syd

Ulf Nymark (ersättare)

Samordningsgruppen för Skrylleområdet

Karin Svensson Smith (ledamot)

Servicenämnden

Johan Lambreus Mattsson (ledamot)

Tobias Ekholm (ersättare)

Servicenämndens arbetsutskott

Johan Lambreus Mattsson (ledamot)

Socialnämnden

Teresia Ställborn (ledamot)

Johan Nilsson (ersättare)

Socialnämndens myndighetsutskott

Teresia Ställborn (ersättare)

Studentrådet

Teresia Ställborn (ledamot)

SYSAV

Staffan Sölve (ledamot)

Tekniska nämnden

Karin Svensson Smith (andre vice ordförande)

Shahad Lund (ersättare)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Karin Svensson Smith (andre vice ordförande)

Utbildningsnämnden

Klas Sivén (ledamot)

Ulrika White (ersättare)

Valnämnden

Johan Nilsson (ledamot)

Helena Heintz (ersättare)

VA Syd förbundsfullmäktige

Axel Hallberg (ersättare)

VA Syd förbundsstyrelse

Shahad Lund (ersättare)

VA Syd ägarnämnd

Shahad Lund (ledamot)

Hanna Örnskär (ersättare)

Vård- och omsorgsnämnden

Anette Mårtensson (ledamot)

Lars Wirtén (ersättare)

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Anette Mårtensson (ledamot)