Grupper

För dig som vill engagera dig i en särskild fråga finns det olika grupper och nätverk i Miljöpartiet på lokal, regional och nationell nivå. Skulle du vilja starta en grupp om något nytt ämne så kontakta någon i styrelsen. Grupperna lägger upp sitt arbete på lite olika sätt. Vissa gör många studiebesök, andra arbetar i projekt etc.

Nämndsgrupper

Det finns en nämndsgrupp för varje nämnd i Lunds kommun där Miljöpartiet är representerat. Gruppen består av ledamöter och ersättare i den aktuella nämnden. Grupperna arbetar med det som nämnderna har ansvar för (t.ex. kultur-, biblioteks- och idrottsverksamhet i i Kultur- och fritidsgruppen, arbetsmarknadsåtgärder m.m. i Socialnämndsgruppen etc.). Grupperna kommer fram till hur och vad MP ska tycka och göra i den aktuella nämnden. Vill du veta vad de olika nämnderna gör i Lunds kommun kan du läsa det på Lunds kommuns hemsida.

Grupperna arbetar lite olika. Framförallt ska de hantera saker som kommer upp på nämndens sammanträde. Utöver det kan de åka på studiebesök, utbilda sig och liknande. Om du vill veta hur en viss nämndsgrupp arbetar, ta kontakt med någon av dem som sitter i nämnden. Här hittar du en lista över våra nämndspolitiker.

Arbetsgrupper/nätverk

Det finns grupper inom Miljöpartiet som arbetar med särskilda frågor både på lokal-, distrikts- och riksnivå. Saknar du någon grupp i MP Lund och vill vara med och starta? Kontakta i så fall styrelsen.

Arbetsgrupper/nätverk i MP Lund

Klimatnätverket

I MP Lund finns ett lokalt klimatnätverk. Nätverket diskuterar miljö- och klimatfrågor och kommer med förslag Miljöpartiet kan driva på både lokal och nationell nivå. Nätverket har tidigare bland annat arbetat med att ta fram förslag inför revideringen av LundaEko, Lunds kommuns program för hållbar utveckling. Nätverket har även fördjupat sig i villkoren för biogasproduktion.

Förutom att diskutera och komma med förslag ordnar klimatnätverket föreläsningar, seminarier, studiebesök och utåtriktade aktiviteter. Gruppen har en egen Google-grupp för diskussion och kunskapsutbyte.

Cecilia Emanuelsson är klimatambassadör och sammankallande för det lokala klimatnätverket.

Arbetsgrupper/nätverk i MP Skåne

I MP Skånes kunskapsbank på Engagera kan du läsa mer om de nätverk som finns på distriktsnivå. Du behöver en inloggning kopplad till ditt medlemskap för att kunna gå in på sidan. I den här filmen kan du se hur du kopplar ditt konto på Engagera till ditt medlemskap och får tillgång till intern diskussion och kunskapsbanken.

Arbetsgrupper/nätverk på riksnivå

I kunskapsbanken på Engagera kan du läsa mer om de nätverk som finns på riksnivå. Du behöver en inloggning kopplad till ditt medlemskap för att kunna gå in på sidan. I den här filmen kan du se hur du kopplar ditt konto på Engagera till ditt medlemskap och får tillgång till intern diskussion och kunskapsbanken.