Styrelsen

Styresen ansvarar för att leda partiorganisationen, utveckla organisationen, och verkställa de beslut som fattas på medlemsmötet. Styrelsen sammanträder regelbundet, cirka en gång i månaden. Styrelsen väljs av årsmötet och består av sju eller nio personer.

Styrelsen består verksamhetsåret 2022/2023 av:

Johan Nilsson (ordförande)

Birgitta Kuylenstierna Nadel (vice ordförande)

Lena Gran (kassör)

Bengt Jürs

Jakob Ursing