Valberedningen

Valberedningen bereder val till både interna och kommunala uppdrag. Valberedningen består av:

Ulf Holm (Sammankallande)

Mathilda Hansson

Matthias Bank